Voor WKO-bedrijven

Hoe voldoe je als WKO-bedrijf altijd aan de geldende norm voor thermische geleidbaarheid?

Bij Warmte Koude Opslag installaties dient te worden voldaan aan de geldende normen voor thermische geleidbaarheid. Daaronder wordt de afdracht en opname van warmte en koude verstaan, waarbij er wordt gekeken naar het rendement. Dat rendement wordt bepaald door door de hoeveelheid energie-output in relatie tot de energie die erin gestopt moet worden (bijvoorbeeld voor de waterpomp). 

 

Het rendement is grotendeels afhankelijk van de diepte van de warmtelussen en de thermische geleidbaarheid van het grout. De grondtemperatuur is daarbij een constante factor, in de zomer is de grond kouder dan het maaiveld, in de winter warmer. In de zomer wil je de koude gebruiken, in de winter de warmte. 

 

Bij boringen dient het toegepaste grout een zo sterk mogelijke overdracht geven van grond naar leiding. Deze thermische geleidbaarheid moet aan de vastgestelde norm voldoen. Hoe bereken je nu de samenstelling van het grout, zodat deze voldoet aan de norm? Lodewijk Pleij, Mud Engineer bij De Bentonietfabriek, tevens afgestudeerd in grout- en bentoniettechnologie, weet daar het antwoord op.

Drillgrout S

Grout als maatwerk

“Bij WKO-installaties draait alles om geothermie”, aldus Pleij. “Grout is een soort cement. De Bentonietfabriek levert niet alleen grout voor WKO-toepassingen, wij assisteren ook bij de verticale boringen. 

 

De benodigde thermische geleidbaarheid verschilt nog wel eens per WKO-installatie (bijvoorbeeld door diepte waarop de leidingen geplaatst zijn), dus dan zal het grout dat wordt toegepast daar ook op moeten worden afgestemd. De Bentonietfabriek levert in zulke gevallen ‘grout als maatwerk’. 

 

Onze specialisten hebben de expertise in huis om WKO-bedrijven door het hele groutproces te loodsen en we helpen graag bij het vaststellen van alle factoren die tezamen bepalen welke samenstelling het grout moet hebben.”

‘U vraagt, wij draaien’

Bij De Bentonietfabriek is het een kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. Pleij: “Onze standaard groutsamenstelling is 1.4. Voor ons is het echter geen probleem om grout als maatwerk te produceren met een factor 1.0, indien de situatie daarom vraagt. 

 

Mijn advies luidt dan ook om gebruik te maken van de expertise die bij onze groutdeskundigen aanwezig is. Zeker bij verticale boringen is goed beslagen ten ijs komen van wezenlijk belang voor het welslagen van een WKO-project. Achteraf problemen oplossen is altijd vervelend, inzake extra kosten, extra tijd, extra materiaal en het opruimen van afval. 

 

Bij verticale boringen wellicht nog meer dan bij horizontale boringen. Kortom: vooraan in de keten het juiste advies krijgen en een perfect groutsamenstelling geleverd krijgen betekent winst boeken in het hele proces dat volgt.” Hulp nodig bij het bepalen van de juiste groutsamenstelling? 

 

Neem gerust contact op met De Bentonietfabriek.